ASTGVAR
  Minnesmerke
 
"


 


 11.2.1.             "Minnesmerke over de falne"
                            
 6.1.1.              "Minnesmerke over de falne"