ASTGVAR
  Minnesmerke
  


 11.2.1.             "Minnesmerke over de falne"
                            
 6.1.1.              "Minnesmerke over de falne"